LDK HIMA 2017

Tujuan:

 

Membekali calon-calon pengurus untuk beraktivitas nyata di organisasi dengan pengetahuan serta skill kepemimpinan dan keorganisasian.