BUNGA RAMPAI KMBD – ABN B2022

BUNGA RAMPAI KMBD – ABN B2022

Acara kerohanian dari UKM KMB Dhammavaddhana untuk memperkenalkan mahasiswa Binusian 2022 mengenai agama Buddha dan kehidupan kerohanian di lingkup perkuliahan.