LDK Pengurus

LDK Pengurus diadakan untuk membekali calon – calon pengurus Himja menjadi seseorang yang mampu membimbing para aktivis nanti dengan baik.